Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng quý khách đến với trang web VinhomesGlobalGates.Com. Khi sử dụng trang web này, quý khách đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web VinhomesGlobalGates.Com, quý khách xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Sử Dụng Trang Web

Mục Đích Sử Dụng

Trang web VinhomesGlobalGates.Com được cung cấp để cung cấp thông tin về các dự án bất động sản và dịch vụ liên quan của Dự án Vinhomes Global Gate. Quý khách chỉ được sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hoạt động trái pháp luật nào.

Hạn Chế Sử Dụng

Quý khách không được:

  • Sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sử dụng bất kỳ công cụ, chương trình, hoặc phương pháp nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web.
  • Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.

Nội Dung và Sở Hữu Trí Tuệ

Quyền Sở Hữu

Toàn bộ nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng và phần mềm, đều thuộc sở hữu của Vinhomes Global Gates hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định về sở hữu trí tuệ khác.

Sử Dụng Nội Dung

Quý khách được phép xem, tải về và in nội dung từ trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Mọi hình thức sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng nội dung cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi đều bị cấm.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web VinhomesGlobalGates.Com có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập các trang web liên kết là hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua Internet không bao giờ an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho thông tin của quý khách.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Nội Dung Trang Web

Trang web và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như hiện có” và “như sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi hoặc gián đoạn. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi.

Thiệt Hại Gián Tiếp

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có các thay đổi sẽ được coi là quý khách đã chấp nhận các điều khoản mới.

Liên Hệ

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: support@vinhomesglobalgates.com hoặc số điện thoại Hotline trên trang web: +84 123 456 789.

Chúng tôi mong rằng các điều khoản sử dụng này giúp quý khách hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng trang web Vinhomes Global Gates. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất cho quý khách.

Xem thêm: Chính sách bảo mật